Календар на неработни дни в Европа през юни

Юни

Календар на неработните дни в Европа през Юни

Официални неработни дни в Европа през Юни

Неработните дни в Европа през февруари. В списъкът с неработните дни в Европа срещу всяка дата са посочените официалните кодове на държавите в Европа (пълен списък на кодовете е даден тук). 

 

Официални празници в Европа през Юни 2024 година. 

 • 2 - IT
 • 5 - DK SZ
 • 6 - SE SZ
 • 10 - PT
 • 12 - RU
 • 15 - AZ
 • 17 - IS
 • 20 - SE FI
 • 22 - HR
 • 23 - ЕЕ LU LV RU MT RO
 • 24 - ЕЕ LT LV CY RO UA EL
 • 25 - HR SL
 • 26 - AZ
 • 29 - MT UA