Календар на неработни дни в Европа през Май | Майски празници

Май

Майските празници в Европа. Календар на неработни дни в Европа през май. 

Официални неработни дни в Европа през май

Неработните дни в Европа през май (Майски празници).

В списъкът с неработните дни в Европа срещу всяка дата са посочените официалните кодове на държавите в Европа (пълен списък на кодовете е даден тук). 

 

 

Майските празници в Европа през май 2023 година. 

 • 1 - ЕЕ AD AL AM AT BA BE BG BY CY CZ DE EL ES FI FR HR HU IS IT KZ LI LM LT LV MC MD ME MK MT NO PL PT RO RS SE SK SL UA
 • 2 - BA ME RS SL
 • 3 - PL
 • 4 - LV IE UK
 • 5 - DK
 • 6 - BG
 • 7 - KZ
 • 8 - CZ FR SK
 • 9 - BY MD AZ AM LW GE KZ RU UA
 • 12 - GE
 • 17 - NO
 • 18 - AT BE DE DK FR LU ME MC NL NO SE CH FI IS LI
 • 20 - SL
 • 22 - ME
 • 24 - BG AL MK
 • 25 - UK
 • 26 - GE
 • 28 - AZ AM ЕЕ DK FI IS NO PL
 • 29 - DK BE FR DE RO AT NL LI LU HU IS MC PL
 • 30 - IT

 

Поичивните дни в Европа през Май след 2 години са на следните дати

 • 1 - ЕЕ AD AL AM AT BA BE BG BY CY CZ DE EL ES FI FR HR HU IS IT KZ LI LM LT LV MC MD ME MK MT NO PL PT RO RS SE SK SL UA
 • 2 - BA ME RS SL
 • 3 - PL BG EL ME RS RO BY
 • 4 - LV IE UK
 • 5 - BG ME RO RS
 • 6 - BG EL MD ME RO RS UA
 • 7 - KZ
 • 8 - CZ FR SK
 • 9 - BY MD AZ AM LW GE KZ RU UA AT BE DE DK FR LU ME MC NL NO SE CH FI IS LI
 • 12 - GE
 • 17 - NO
 • 19 - ЕЕ DK FI IS NO PL
 • 20 - SL DK BE FR DE RO AT NL LI LU HU IS MC PL
 • 21 - IT
 • 22 - ME
 • 24 - BG AL MK
 • 25 - UK
 • 26 - GE RU RO MT
 • 28 - AZ AM
 • 30 - AT HR MC KZ PT