Календар именни дни

Календар имени дни

Кой, кога има имен ден?

Календар на именните дни през януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември.

Имен ден празнуват...

Именният ден е личен празник, честван при православните християни и католическите християни. Именният ден се чества на календарния празник, от който произлиза или с който е свързано името на човек.

Най-често празникът е посветен на определен светец. Християнските празници са често свързвани с плодородието или прехода от едно към друго време. В миналото именият ден не е бил познат по нашите земи, вместо него се е празнувал обичаят Светец или Стопанин. В последствие преминава в днешния имен ден.

Още с раждането си човек получава име от своите родители. В името се влагат различни идеи, предпочитания и пожелания. Най-често изборът на име на дете до голяма степен е повлиян от традициите. Първородното дете е кръщавано на някой от родителите на бащата, а по обичай второто дете носи името на някой от родителите на майката.
Името на всеки, макар и да не е уникално, служи за представяне на човека пред света.

ИМЕННИТЕ ДНИ ОТ ВСЕКИ МЕСЕЦ