Календар на неработните дни в Европа

Тук са дадени официалните празници (неработни дни) на всички държави в Европа за цялата 2024 и 2025 година!

В списъкът с неработните дни в Европа срещу всяка дата са посочените официалните кодове на държавите в Европа (пълен списък на кодовете е даден тук).