»мени дни през €нуари 2025

÷ърковните и официалните празници в Ѕългари€ и ≈вропа през месец €нуари. 

 

ѕрез месец януари 2025 имени дни празнуват

1 - —в. ¬асилий ¬елики (¬асильовден) - ¬асил, ¬асилка, ¬есела, ¬еселин; 2 - √оран, —илви€; 6 - Ѕого€вление (…ордановден) - …ордан, …орданка, Ѕогдан, Ѕончо, Ѕожана; 7 - —вети …оан  ръстител (»вановден) - »ван, »ванка, …оан, …оана,  ало€н, »во, »вайло; 12 - —в. мчца “ат€на, —в. —ава —ръбски - “ан€, “ат€на, —ава; 17 - —в. преп. јнтоний ¬елики (јнтоновден) - јнтон, јнтони€, “ончо, “он€; 18 - —в. јтанасий и  ирил јлександрийски (јтанасовден) - јтанас, Ќаско, Ќас€, јтанаска, Ќаска; 21 - ¬алери; 25 - √ригор

 алендар на официалните празници в Ѕългари€ през януари 2025

1 - Ќова година

÷ърковен календар имени дни през януари 2025

1 - —в. ¬асилий ¬елики (¬асильовден); 6 - Ѕого€вление (…ордановден); 7 - —вети …оан  ръстител (»вановден); 12 - —в. мчца “ат€на, —в. —ава —ръбски; 17 - —в. преп. јнтоний ¬елики (јнтоновден); 18 - —в. јтанасий и  ирил јлександрийски (јтанасовден)

 

 алендар на професионалните празници през януари 2025

8 - ƒен на родилната помощ (Ѕабинден); 12 - ƒен на военното разузнаване; 13 - ƒен на работещите в областта на киното; 14 - ѕразник на транспортните войски; 16 - ѕразник на работещите в областта на растителната защита; 25 - ƒен на българското радио; 26 - ƒен на митничар€; 29 - ѕрофесионален празник на работещите в затворите

 

ѕочивните дни по държави през €нуари 2025  

 • 1 - ≈≈ AD AL AT BA BE BG BY CH CY CZ DE DK EL ES FI FR HR HU IS IT LI LT LV MC MD ME MK MT NL NO PL PT RO RS RU SE SK SL UA UK VA LU
 • 2 - BY RS AL AM AZ BA GE KZ ME RO RU
 • 3 - RU
 • 4 - RU
 • 5 - RU
 • 6 - AD AM AT CY EL ES FI HR IT LI ME PL RU SE SK RO
 • 7 - BY GE KZ MD ME MK RS UA RO
 • 8 - MD
 • 14 - BA
 • 19 - GE
 • 20 - AZ
 • 24 - RO
 • 27 - MC
 • 28 - AM