Календар на неработните дни в Европа

Тук са дадени официалните празници (неработни дни) на всички държави в Европа за цялата 2017 и 2018 година. 

В списъкът с неработните дни в Европа срещу всяка дата са посочените официалните кодове на държавите в Европа (пълен списък на кодовете е даден тук). 

 

транспорт на неопасни товари в Европа  транспорт на неопасни товари   транспорт на течни товари в Европа транспорт на течни товари в Европа
транспорт на течни товари в Европа транспорт на течни товари в Европа с полуремаркета