Настолни календари България

Настолен календар България

Настолен календар тип палатка България - природа и туризъм, издание 2019, са в познатия от минали години формат, отпечатани върху двустранно хромова хартия (гланц), с двустранен UV лак и рекламно поле с възможност за пълноцветен фирмен надпис на вашата фирма!

  • обем - 12 страници, 6 листа
  • размери:
    • сгънат вид- 17х12.5 / 17х15см с дъното / разгъвка на основата 17х30см
    • тяло 17х9см всяко
    • рекламна площ: двустранно 17х2,5см от двете страни на календара

 

 

Списание FORBES се връща в България с помощта на 2-ма големи бизнесмени- Огнян Донев и Сашо Дончев  още календари 2019 » www.24chasa.bg