Юни

В България. Професионални празници в България през Юни в България -juni, календар :

9 - Празник на автомобилистите, хлебарите, сладкарите;

9 - Строители, хотелиери, цветари;

11 - Празник на икономистите в България;

19 - Празник на войските за ядрена, химическа и биологическа защита;

24 - Ден на фармацевта;

26 - Ден на енергетика;

29 - Ден на занаятите
Избрани сайтове Празник

Нови интернет страници Празник

  • Календар 22 септември - Денят на независимостта на България

  • Максофт - интернет решения за бизнеса Празник на туризма и технологиите

  • Най-актуални страници Празник

  • Празник на туризма и технологиите

  • Честит Празник! 22 септември - Денят на независимостта на България

  • Kалендар професионални празници Професионални празници