Юни

В България. Професионални празници в България през Юни в България -juni, календар :

9 - Празник на автомобилистите, хлебарите, сладкарите;

9 - Строители, хотелиери, цветари;

10 - ден на работниците от леката промишленост;

11 - Празник на икономистите в България;

19 - Празник на войските за ядрена, химическа и биологическа защита;

20 - празник на музея „Земята и хората”

23 - Ден на служителя от държавната администрация

24 - Ден на фармацевта; ден на работниците от транспорта

26 - Ден на енергетика;

29 - Ден на занаятите