»менни дни през €нуари 2018 и 2019

 ой има имен ден през май- българските православни майски празници

ѕрез месец януари 2019 имени дни празнуват

1 - ¬асильов ден - ¬асил, ¬асилка, ¬есела, ¬еселин; 2 - √оран, —илви€; 6 - …ордановден Ѕого€вление, Ѕого€вление - …ордан, …орданка, Ѕогдан, Ѕончо, Ѕожана; 7 - —вети …оан  ръстител- »вановден - »ван, »ванка, …оан, …оана,  ало€н, »во, »вайло; 12 - —в. мчца “ат€на —в. —ава —ръбски - “ан€, “ат€на, —ава; 17 - ѕреп. јнтоний ¬елики - јнтоновден - јнтон, јнтони€, “ончо, “он€; 18 - —в. јтанасий и  ирил јлександрийски- јтанасовден - јтанас, Ќаско, Ќас€, јтанаска, Ќаска; 21 - ¬алери; 25 - √ригор

 алендар на официалните празници през януари 2019

1 - Ќова година

÷ърковен календар именни дни през януари 2019

1 - ¬асильов ден; 6 - …ордановден Ѕого€вление - Ѕого€вление; 7 - —вети …оан  ръстител- »вановден; 12 - —в. мчца “ат€на —в. —ава —ръбски; 17 - ѕреп. јнтоний ¬елики - јнтоновден; 18 - —в. јтанасий и  ирил јлександрийски- јтанасовден

 

 алендар на професионалните празници през януари 2019

8 - ƒен на акушери и гинеколози Ц Ѕабин ден - ƒен на акушери и гинеколози Ц Ѕабин ден; 12 - ƒен на военното разузнаване - –аботещите в областта на киното; 14 - ѕразник на войските на министерството на транспорта; 16 - ѕразник на работещите в областта на растителната защита - ѕрофесионален празник на работещите в областта на растителната защита; 21 - ƒен на родилната помощ; 25 - ƒен на българското радио; 29 - ѕрофесионален празник на работещите в затворите

 

ѕочивните дни по държави през €нуари 2019  

 • 1 - AD AL AT BA BE BG BY CH CY CZ DE DK EL ES FI FR HR HU IS IT LI LT LV MC MD ME MK MT NL NO PL PT RO RS RU SE SK SL UA UK VA ≈≈
 • 2 - AL BA LI ME RO RS RU SL
 • 3 - RU
 • 4 - RU
 • 5 - RU
 • 6 - AD AT BA CY DE EL ES FI HR IT LI ME PL SE SK VA GL
 • 7 - BA BY MD ME MK RS RU UA
 • 8 - MD ME MK RU UA
 • 9 - BA ME
 • 14 - BA
 • 24 - RO
 • 27 - MC

 

 


1 януари - ¬асильовден

Ќа този ден имен ден празнуват:
¬асил, ¬асилка, ¬аско, ¬аска, ¬аса, ¬есела, ¬еселин ¬еселина, ¬еселка, ¬ълко, ¬ълчо

  
2 януари - —в. —илвестър

Ќа този ден имен ден празнуват:
—илвестър, —илви€, —илва, —илвана, √оран, √орица

  
6 януари - …ордановден, Ѕого€вление

…ордановден, ¬одици, Ѕого€вление. Ќа този ден имен ден празнуват:
…ордан, …орданка, ƒанчо, ƒанка, ƒана, Ѕогомил, Ѕорил, Ѕогдан, Ѕогдана, Ѕожан, Ѕончо, Ѕанчо, Ѕистра, Ќайден, “еодор, Ѕожана, Ѕожидар, Ѕожидара, Ѕо€н, Ѕо€на, Ѕоголюб, Ѕоголюба.

  
7 януари - »вановден

»вановден. Ќа този ден имен ден празнуват:
»ван, …оан, »во, …оана, …олина, »ванка, »вана, »вона, »ванина, »ва, ¬анко, ¬аньо, ¬ан€, ¬анина, ∆ан, ∆ана, »вайло, »вайла, …овко, …овка, яна, »велин, »велина,  ало€н, …ото, …оанка, ƒеан.

  
12 януари - —в. “ат€на

—вета “ат€на. Ќа този ден имен ден празнуват:
“ан€, “ана, “ат€на.  
17 януари - јнтоновден

јнтоновден. Ќа този ден имен ден празнуват:
јнтон, јнтони€, јнтоан, јндон, јнтонина, јнтоанета, ƒонка, ƒоньо, ƒончо, ƒонко, ƒоню, ƒоньо, “онко, “они, “он€, “оника, “ончо, “отка.

  
18 януари - јтанасовден

јтанасовден. Ќа този ден имен ден празнуват:
јтанас, јтанаска, “анас, Ќасо, Ќас€, Ќаско, Ќаска, Ќачо, “аньо, “аню, “инка   
20 януари - ≈втимовден, ѕетльовден

—в. ≈втимий, патриарх “ърновски. Ќа този ден имен ден празнуват:
≈втим, ≈втимий  
21 януари - јгнеса, ћаксим

—в. преподобни ћаксим »зповедник. Ќа този ден имен ден празнуват:
ћаксим, ћаксимили€н, јгнеса, Ќеофит, ¬алери, ¬алери€  
22 януари - “имотей, “имофей

Ќа този ден имен ден празнуват:
“имотей, “имофей  
24 януари - јксени€, ќксана

Ќа този ден имен ден празнуват:
јксени€,  сени€, ќксана  
25 януари - √ригор, √ригории

Ќа този ден имен ден празнуват:
√ригор, √ригорий, √риша, √ригорена, √ригорана, √ригорина, √ригори€  


»збрани сайтове 2019

Ќай-актуални страници 2019

 • јбитуриентски костюми

 • јбитуриентски рокли за бал 2018 на цени от 99 лева јбитуриентски рокли

 •  ъде да почиваме през Ћ€тото? ѕредпочитана дестинаци€