»менни дни през €нуари 2020

 ой има имен ден през май- българските православни майски празници

ѕрез месец януари 2021 имени дни празнуват

1 - —в. ¬асилий ¬елики (¬асильовден) - ¬асил, ¬асилка, ¬есела, ¬еселин; 2 - √оран, —илви€; 6 - …ордановден Ѕого€вление, Ѕого€вление (…ордановден) - …ордан, …орданка, Ѕогдан, Ѕончо, Ѕожана; 7 - —вети …оан  ръстител- »вановден - »ван, »ванка, …оан, …оана,  ало€н, »во, »вайло; 12 - —в. мчца “ат€на —в. —ава —ръбски - “ан€, “ат€на, —ава; 17 - ѕреп. јнтоний ¬елики - јнтоновден - јнтон, јнтони€, “ончо, “он€; 18 - —в. јтанасий и  ирил јлександрийски- јтанасовден - јтанас, Ќаско, Ќас€, јтанаска, Ќаска; 21 - ¬алери; 25 - √ригор

 алендар на официалните празници в Ѕългари€ през януари 2021

1 - Ќова година

÷ърковен календар именни дни през януари 2021

1 - —в. ¬асилий ¬елики (¬асильовден); 6 - …ордановден Ѕого€вление - Ѕого€вление (…ордановден); 7 - —вети …оан  ръстител- »вановден; 12 - —в. мчца “ат€на —в. —ава —ръбски; 17 - ѕреп. јнтоний ¬елики - јнтоновден; 18 - —в. јтанасий и  ирил јлександрийски- јтанасовден

 

 алендар на професионалните празници през януари 2021

8 - ƒен на акушери и гинеколози Ц Ѕабинден; 12 - ƒен на военното разузнаване; 13 - –аботещите в областта на киното; 14 - ѕразник на войските на министерството на транспорта; 16 - ѕразник на работещите в областта на растителната защита; 21 - ƒен на астрономи€та - ƒен на родилната помощ; 25 - ƒен на българското радио - ѕрофесионален празник на геодезиста; 26 - ƒен на митничар€; 29 - ѕрофесионален празник на работещите в затворите

 

ѕочивните дни по държави през €нуари 2021  

 • 1 - ≈≈ AD AL AT BA BE BG BY CH CY CZ DE DK EL ES FI FR HR HU IS IT LI LT LV MC MD ME MK MT NL NO PL PT RO RS RU SE SK SL UA UK VA
 • 2 - AL AM AZ BA GE KZ ME RO RU
 • 3 - AM RU
 • 4 - AM RU
 • 5 - AM RU
 • 6 - AD AM AT CY EL ES FI HR IT LI ME MD PL RU SE SK
 • 7 - AM BY GE KZ MD ME MK RS UA
 • 14 - BA
 • 19 - GE
 • 20 - AZ
 • 24 - RO
 • 27 - MC
 • 28 - AM

 

 
»збрани сайтове