Октомври

Официални национални празници в България през календар, Октомври в България - няма:

Работни дни: 21

Огнян Донев е изпълнителен директор на Софарма от месец октомври 2000 година. Какво и защо ни съветва той?  още календари и празници » bg.wikipedia.org