Октомври

Официални национални празници в България през календар, Октомври в България - няма:

Работни дни: 21

 Програма за развитие на селските райони в България 2014-2020 г.