Октомври

Официални национални празници в България през календар, Октомври в България - няма:

Работни дни: 21

Почви, органични и биоминерални торове, напоителни системи, осветителни тела, парниково и оранжерийно оборудване, системи за климатичен ..   още календари 2018 » gradinar.bg 


 Програма за развитие на селските райони в България 2014-2020 г.