Октомври

Официални национални празници в България през календар, Октомври в България - няма:

Работни дни: 21

 почивки в България 2021