Октомври

Официални национални празници в България през календар, Октомври в България - няма:

Работни дни: 21