Календар на неработни дни в Европа през Май | Майски празници

Май

Майските празници в Европа. Календар на неработни дни в Европа през май. 

Официални неработни дни в Европа през май

Неработните дни в Европа през май (Майски празници).

В списъкът с неработните дни в Европа срещу всяка дата са посочените официалните кодове на държавите в Европа (пълен списък на кодовете е даден тук). 

 

 

Майските празници в Европа през май 2025 година. 

 • 1 - ЕЕ AD AL AM AT BA BE BG BY CY CZ DE EL ES FI FR HR HU IS IT KZ LI LM LT LV MC MD ME MK MT NO PL PT RO RS SE SK SL UA LU
 • 2 - BA ME RS
 • 3 - PL
 • 4 - LV IE UK
 • 5 - LT
 • 6 - BG
 • 7 - KZ
 • 8 - CZ FR SK
 • 9 - BY MD AZ AM LW GE KZ RU UA
 • 12 - GE
 • 14 - BY
 • 16 - DK
 • 17 - NO
 • 22 - ME
 • 24 - BG AL MK
 • 25 - UK
 • 26 - GE
 • 28 - AZ AM
 • 29 - AT BE DE DK FR LU ME MC NL NO SE CH FI IS LI
 • 30 - PL

 

Поичивните дни в Европа през Май след 2 години са на следните дати

 • 1 - ЕЕ AD AL AM AT BA BE BG BY CY CZ DE EL ES FI FR HR HU IS IT KZ LI LM LT LV MC MD ME MK MT NO PL PT RO RS SE SK SL UA LU DK
 • 2 - BA ME RS
 • 3 - PL
 • 4 - LV IE UK
 • 5 - LT
 • 6 - BG
 • 7 - KZ
 • 8 - CZ FR SK
 • 9 - BY MD AZ AM LW GE KZ RU UA
 • 12 - GE
 • 14 - BY AT BE DE DK FR LU ME MC NL NO SE CH FI IS LI
 • 17 - NO
 • 22 - ME
 • 24 - BG AL MK ЕЕ DK FI IS NO PL
 • 25 - UK DK BE FR DE RO AT NL LI LU HU IS MC PL
 • 26 - GE IT
 • 28 - AZ AM
 • 30 - PL
 • 31 - RU MT RO