Официални европейски празници

Европа 2009 - корица

Официални празници. Официални европейски празници. Календар - официални празници. Официални европейски празници - календар.

2025

 Януари

 • 1 - ЕЕ AD AL AT BA BE BG BY CH CY CZ DE DK EL ES FI FR HR HU IS IT LI LT LV MC MD ME MK MT NL NO PL PT RO RS RU SE SK SL UA UK VA LU
 • 2 - BY RS AL AM AZ BA GE KZ ME RO RU
 • 3 - RU
 • 4 - RU
 • 5 - RU
 • 6 - AD AM AT CY EL ES FI HR IT LI ME PL RU SE SK RO
 • 7 - BY GE KZ MD ME MK RS UA RO
 • 8 - MD
 • 14 - BA
 • 19 - GE
 • 20 - AZ
 • 24 - RO
 • 27 - MC
 • 28 - AM

Февруари

 • 8 - SL
 • 10 - MT
 • 11 - VA
 • 12 - AD
 • 14 - SK
 • 15 - RS
 • 16 - LT RS
 • 19 - SL
 • 23 - RU
 • 24 - EE

Март

 • 1 - BA
 • 2 - CY EL
 • 3 - BG GE
 • 8 - АМ AZ BY GE KZ MD RU UA SL
 • 11 - LT
 • 13 - IE
 • 14 - AD AL
 • 15 - HU
 • 19 - MT
 • 20 - AZ
 • 21 - AZ KZ
 • 22 - AL AZ KZ
 • 23 - AZ
 • 24 - AZ
 • 25 - CY EL
 • 29 - SK
 • 31 - MT

Април

 • 1 - CY
 • 9 - GE
 • 17 - DK GE IS NO
 • 18 - AD BG CZ DE DK EE EL ES FI HU IS LV ME MT NO PT RS SE SK RO BY
 • 20 - ЕЕ AL BG CZ HU DK FI HR IS IT LT LV ME NO PL PT RO RS SK
 • 21 - AD AT BE BG DE DK EL FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MD ME NL NO PL RO RS SE SK SZ UA UK
 • 23 - IS
 • 24 - AM
 • 25 - IT PT
 • 27 - NL SL

Май

 • 1 - ЕЕ AD AL AM AT BA BE BG BY CY CZ DE EL ES FI FR HR HU IS IT KZ LI LM LT LV MC MD ME MK MT NO PL PT RO RS SE SK SL UA LU
 • 2 - BA ME RS
 • 3 - PL
 • 4 - LV IE UK
 • 5 - LT
 • 6 - BG
 • 7 - KZ
 • 8 - CZ FR SK
 • 9 - BY MD AZ AM LW GE KZ RU UA
 • 12 - GE
 • 14 - BY
 • 16 - DK
 • 17 - NO
 • 22 - ME
 • 24 - BG AL MK
 • 25 - UK
 • 26 - GE
 • 28 - AZ AM
 • 29 - AT BE DE DK FR LU ME MC NL NO SE CH FI IS LI
 • 30 - PL

Юни

 • 2 - IT
 • 5 - DK SZ
 • 6 - SE SZ
 • 7 - MT
 • 8 - ЕЕ DK RU FI IS NO PL MT RO
 • 9 - DK BE FR DE RO AT NL LI LU HU IS MC PL CY UA EL
 • 10 - PT IT
 • 12 - RU
 • 15 - AZ RU RO MT
 • 17 - IS SL AZ
 • 19 - AT HR MC KZ PT
 • 21 - FI
 • 22 - SE HR FI
 • 23 - ЕЕ LU LV
 • 24 - ЕЕ LT LV
 • 25 - HR SL
 • 26 - AZ
 • 29 - MT UA

Юли

 • 3 - BY
 • 5 - AM SK
 • 6 - KZ LT
 • 8 - KZ
 • 13 - ME
 • 14 - FR ME
 • 21 - BE
 • 27 - BE
 • 31 - KZ AL

Август

 • 1 - CH
 • 2 - MK
 • 5 - HR IS
 • 15 - AD AT BE CY EL ES FR HR IT LI LT LU MC MT PT PL
 • 20 - ЕЕ HU IE
 • 24 - UA
 • 27 - MD
 • 28 - GE
 • 29 - SK
 • 30 - KZ
 • 31 - MD

Септември

 • 1 - SK
 • 3 - SM
 • 5 - AL
 • 6 - BG
 • 8 - AD LI MT MK
 • 15 - SK
 • 21 - MT AM
 • 22 - BG
 • 28 - CZ

Октомври

 • 1 - CY PL
 • 3 - DE
 • 5 - PT
 • 8 - HR
 • 11 - MK
 • 12 - ES
 • 14 - GE UA
 • 23 - MK HU
 • 26 - AT
 • 28 - CY CZ EL
 • 29 - TR
 • 31 - SE FI

Ноември

 • 1 - AD AT BE ES FR HR IT LI LT LU MC PT SK SL BG PL
 • 2 - LT FI
 • 5 - RU
 • 7 - BY
 • 9 - AZ
 • 11 - BE FR RS PL
 • 17 - CZ SK
 • 18 - LV HR
 • 19 - MC
 • 23 - GE
 • 28 - AL
 • 29 - AL
 • 30 - RO

Декември

 • 1 - PT RO
 • 6 - ES FI RO
 • 8 - AD AL AT ES IT LI MC MK MT PT
 • 13 - MT
 • 16 - KZ
 • 17 - KZ
 • 24 - ЕЕ BG CZ IS LT SK LV FI
 • 25 - MD ЕЕ AD AL AT BE BG BY CY CZ DE DK EL ES FI FR HR IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT SE SK SL UK IE CH UA RO
 • 26 - ЕЕ AD AT BG CY CZ DE DK EL FI HR IE IS IT LI LT LU LV NL NO PL RO SE SK SL
 • 31 - AM IS AZ LV

 

2021-а

 Януари

 • 1 - ЕЕ AD AL AT BA BE BG BY CH CY CZ DE DK EL ES FI FR HR HU IS IT LI LT LV MC MD ME MK MT NL NO PL PT RO RS RU SE SK SL UA UK VA LU
 • 2 - BY RS AL AM AZ BA GE KZ ME RO RU
 • 3 - RU
 • 4 - RU
 • 5 - RU
 • 6 - AD AM AT CY EL ES FI HR IT LI ME PL RU SE SK RO
 • 7 - BY GE KZ MD ME MK RS UA RO
 • 8 - MD
 • 14 - BA
 • 19 - GE
 • 20 - AZ
 • 24 - RO
 • 27 - MC
 • 28 - AM

Февруари

 • 8 - SL
 • 10 - MT
 • 11 - VA
 • 12 - AD
 • 14 - SK
 • 15 - RS
 • 16 - LT RS
 • 19 - SL
 • 23 - RU
 • 24 - EE

 Март

 • 1 - BA
 • 2 - CY EL
 • 3 - BG GE
 • 8 - АМ AZ BY GE KZ MD RU UA SL
 • 11 - LT
 • 13 - IE
 • 14 - AD AL
 • 15 - HU
 • 19 - MT
 • 20 - AZ
 • 21 - AZ KZ
 • 22 - AL AZ KZ
 • 23 - AZ
 • 24 - AZ
 • 25 - CY EL
 • 29 - SK
 • 31 - MT

Април

 • 1 - CY
 • 2 - DK GE IS NO
 • 3 - AD CZ DE DK EE ES FI HU IS LV MT NO PT SE SK
 • 5 - ЕЕ AL CZ HU DK FI HR IS IT LT LV NO PL PT SK
 • 6 - AD AT BE DE DK FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL NO PL SE SK SZ UK
 • 9 - GE
 • 10 - BG EL ME RS RO BY
 • 12 - BG ME RO RS
 • 13 - BG EL MD ME RO RS UA
 • 23 - IS
 • 24 - AM
 • 25 - IT PT
 • 27 - NL SL