Ноември

В България. Професионални празници в България през Ноември в България-noemvri, календар - България :

1 - ден на българските будители; Ден на българската наука

2 - ден на българския художник

3 - Празник на главна инспекция по труда;

4 - Празник на русенските корабостроители;

5 - Ден на металурга; ден на военната полиция

6 - празник на националната полиция

8 - Професионален празник на полицията; Касапи, колбасари;

18 - Ден на оръжейника в българската армия;

19 - Празник на сухопътните войски на българската армия;

21 - празник на тила на БА

25 - празник на СУ Климент Охридски

22 - Ден на българската адвокатура.

26 - празник на работниците от хранително-вкусовата промишленост