Май

В България. Професионални празници в България - през Май в България -may, календар :

 

6 - Ден на овчари, пастири, млекари, етнографи, военни;

10 - Професионален празник на химика;

11 - Професионален празник на библиотекарите;

13 - ден на работниците от съобщенията

17 - Ден на българския спорт;

19 - празник на интернистите

20 - Професионален празник на метрологията;

23 - Празник на Националната разузнавателна служба;

24 - Учители, учени, ученици, просветни дейци;

24 - Ден на българската журналистика;

31 - Празник на военните духови оркестри