Юли

В България. Професионални празници в България Юли в България -juli, календар :

1 - Ден на билкарите и народните лечители;

2 - ден на спортния журналист

5 - Празник на служителите на МВР;

12 - Празник на националната гвардейска част;

18 - Ден на гражданската защита;

19 - Ден на Българската дипломатическа служба;

20 - Празник на пивоварите;

26 - Празник на жандармерията;

27 - Ден на системните администратори