Януари

В България. Професионални празници в България през Януари в България - january : календар:

8 - Ден на акушери и гинеколози – Бабин ден;

12 - Ден на военното разузнаване;

13 - Работещите в областта на киното;

14 - Празник на войските на министерство на транспорта;

15 - Професионален празник на работещите в областта на растителната защита;

21 - Ден на родилната помощ;

25 - Ден на българското радио;

26 – Международен ден на митниците

27 - Международен ден на възпоменание на жертвите на Холокоста

28 - Европейски ден за защита на личните данни

29 - Професионален празник на работещите в затворите