Декември

В България. Професионални празници в България през Декември в България-dekemvri, календар - България :

1 - празник на ВМА

6 - Ден на банкера; Рибари, търговци, дарители

8 – Ден на студентите;

12 ¬празник на занаятчиите и козарите, ден на грънчарите и казанджиите

14 - ден на ветеринарно-медицинските специалисти

20 - празник на служителите от сметната палата

22 - Празник на национална служба “Гранична полиция”