Зодиакални знаци

Тропическият зодиак устойчиво свързва датите от календара и зодиите, чиято продължителност е 1/12 от годината (т.е 365.24/12 дни). Зодиите имат...

същата продължителност и в сидерическия зодиак, но поради прецесията началните им дати бавно се променят. За конвенционално установените граници на съзвездията времетраенията са различни, но с константни продължителности, като началните им дати също бавно се менят. А, коя е твоята зодия и кой период обхваща в зодиакалният календар вижте тук: