Август

Официални национални празници в България през календар Август - няма:

 Работни дни: 23