Февруари

Официални национални празници в България през календар,  Февруари - няма

Работни дни: 21