Ѕизнес календар «Ћј“ќ / —»¬ќ

Calendar  2019 Ѕизнес календар «Ћј“ќ / —»¬ќ Werbekalender


»збрани сайтове календар

 • ћаксофт- рекламни материали и сувенири ћаксофт е гол€м вносител на рекламни материали и сувенири, химикалки, usb памети, запалки, чанти, гривни, тениски и други. –екла ...

 • Ќови интернет страници календар

 • ћаксофт- рекламни материали и сувенири  алендари

 • Ќай-актуални страници календар

 • ¬–ј÷ј -  ”Ћ“”–≈Ќ  јЋ≈Ќƒј–

 • сини работни календари ≈лит, син работен календар, 3 големи тела  алендар 3 тела ≈лит - —ин календар

 • работен календари ≈лит сиво, черно, червено ≈лит - календар в сиво и червено

 • „ерешова задушница е!

  ƒнес е „ерешова задушница, ко€то се отбел€зва в съботни€ ден преди големи€ христи€нски празник ѕетдесетница. “ази събота е ден, в памет на всички починали православни христи€ни, наричан още —пасовска задушница. —вързан е с поверието за прибирането на душите на всички покойници, които са били на свобода след ¬елики четвъртък. «а една календарна година обикновено задушниците са преди ћесни «аговезни, след —пасовден, около ƒимитровден и...