Октомври / October

Октомври / October

Специален мотив "Момичета в носии"

Огнян Донев

Огнян Донев е изпълнителен директор на Софарма от месец октомври 2000 година. Какво и защо ни съветва той?  още календари и празници » bg.wikipedia.org