Юли

Църковни празници в България и именни дни в България през Юли, в България календар - България:

7 - Неделя, Недялка, Недялко, Неделина, Нели, Нено, Ненко;

11- Олег, Олга, Оля;

15 - Владимир, Господин;

16 - Юлиян, Юлияна;

17 - Марина, Марин, Маринела, Марияна;

20 - Илинден - Илия,Искра, Илиана, Илиан, Илко, Илка;

22 - Магдалена, Магда, Миглена;

25 - Ана, Анна, Яна.

 Програма за развитие на селските райони в България 2014-2020 г.