Май

Църковни празници в България и именни дни в България през Май, в България календар - България:

1 – Велко, Велика, Велислав, Мая, Ермена, Ерменко, Тамара;

2 – Борис, Боряна;

5 – Ирина, Ирена, Мира, Мирослав;

6 – Гергьовден - Георги, Гергана, Гинка, Ганка, Ганчо;

11 – Кирил, Методий;

21 – Константин, Динко, Елена.

 Програма за развитие на селските райони в България 2014-2020 г.