Календар за здравното осигуряване

Календар за здравносот осигуряване

До 25-то число на всеки месец

Внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски за предходния месец

До 30-ти април

Внасяне на окончателния размер на здравноосигурителната вноска за предходната календарна година по годишна данъчна декларация.

 
Избрани сайтове осигуряване

Нови интернет страници осигуряване

  • Aleti Furniture - луксозни италиански мебели, аксесоари и осветление. Колекция Kubix, Kastel

  • Най-актуални страници осигуряване

  • Хотели в Сандански - Хотел Панорама 3* СПА Хотели в Сандански - Хотел Панорама 3*

  • Започва ремонтът на ключова улица

  • Бизнес финансово счетоводен календар Бизнес календари