Календар за здравното осигуряване

Календар за здравносот осигуряване

До 25-то число на всеки месец

Внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски за предходния месец

До 30-ти април

Внасяне на окончателния размер на здравноосигурителната вноска за предходната календарна година по годишна данъчна декларация.

 
Избрани сайтове осигуряване

Най-актуални страници осигуряване

  • Поддръжка на уеб сайт Поддръжка

  • 5200 монтанчани обявиха доходите си пред НАП

  • Вилно селище ПИРИН - СОК Камчия - цени Вилно селище "Пирин"