Календар за здравното осигуряване

Календар за здравносот осигуряване

До 25-то число на всеки месец

Внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски за предходния месец

До 30-ти април

Внасяне на окончателния размер на здравноосигурителната вноска за предходната календарна година по годишна данъчна декларация.

 
Избрани сайтове осигуряване

Най-актуални страници осигуряване

  • Вилно селище ПИРИН - СОК Камчия - цени Вилно селище "Пирин"

  • Кмет подписа договор за финансова помощ

  • Информация за желаещите да се имунизират