Календар за здравното осигуряване

Календар за здравносот осигуряване

До 25-то число на всеки месец

Внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски за предходния месец;

До 30-ти април

Внасяне на окончателния размер на здравноосигурителната вноска за предходната календарна година по годишна данъчна декларация.

 
Избрани сайтове осигуряване

Най-актуални страници осигуряване

  • Община Враца подписа договор за над половин милион лева

  • Обновяват площада и улиците в Криводол

  • Вентилация - актуални цени за проектиране и монтаж, Вентилация гр. София, Вентилация жилища, Вентилация офиси, Вентилация административни, Вентилация промишлени сгради, Вентилация помещения Вентилация