Календар по закона за облагане доходите на физическите лица

Календар по закона за облагане доходите на физическите лица!

До 10-ти януари

Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26, б. „и” от ЗДДФЛ, както и когато работодателите не са работодатели по основното трудово правоотношение на лицата към 31 декември на предходната година.

до 25-то число всеки месец

Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения.

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения, и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.

До 15-ти април

Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ (образец 3 и 4) за изплатени през предходната година доходи от друга стопанска дейност, от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало издаването им преди тази дата.

Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първо тримесечие на текущата календарна година от лицето, придобило дохода.

Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на текущата календарна година от лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, когато платеца на доходите не е задължен да удържа и внася данъка.

До 30-ти април

Деклариране от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.

Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през предходната календарна година.

Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през предходната календарна година и внасяне на дължимия по декларацията данък.

Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през изтеклата календарна година.

 

 

Избрани сайтове

 • Триплекс - дограма, PVC и алуминиева дограма, щори, комарници, гаражни врати. PVC и алуминиева дограма, пластмасова дограма, щори, комарници, гаражни врати, външни ролетни щори, корнизи, дъски. Фирмата извършва проектиране, монтаж и ремонт на дограми.

 • Евро Вип - професионално почистване Евро Вип- професионално машинно почистване на примамливи цени. Почистване на домове и луксозен интериор. Почистване на офиси и търговски комплекси. Почистване на хотели и заведения.

 • Строителна Фирма Дедал 1995- ремонти и строителство Дедал 1995- сертифицирана строителна фирма извършва строителство и ремонти на магазини, апартаменти, къщи и сгради. Предлага довършителни работи, монтаж на гипскартон, преустройства, машинна шпакловка и боядисване, саниране на сгради.

 • Ново по темата

 • Енвиролайт България - генератори за производство на анолити и католити ХОТЕЛИ, БАСЕЙНИ

 • Поликарбонатни плоскости от ПоликарбонатБГ Промоция на поликарбонат 4мм

 • Максофт- рекламни материали и сувенири Бележници

 • Актуално

 • Системи за дезинфекция за хотели и за басейни Хотели, басейни

 • Системи за дезинфекция, предназначени за употреба в сферата на биопроизводството БИОПРОИЗВОДСТВО

 • Системи за дезинфекция на хотели и басейни ХОТЕЛИ, БАСЕЙНИ

 • Ивайло Иванов: Кратка почивка и продължаваме напред към Париж Ивайло Иванов: Кратка почивка и продължаваме напред към Парижboec.bg

 • Как да си направим пиле с нектарини? Как да си направим пиле с нектарини?actualno.com

 • Салата Панзанела - как да я направим? Салата Панзанела - как да я направим?actualno.com