Трудово осигурителен календар по Кодекс на труда (КТ) и КСО

Трудов календар по Кодекс на труда (КТ).
Вноски през 2013 и 2014 година по Кодекса за социално осигуряване 

до 25-то число всеки месец

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през предходния месец възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през предходния месец

Внасяне от възложителя на дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху изплатените възнаграждения през предходния месец за лицата, които работят без трудови правоотношения.

Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за предходен месец. 
Избрани сайтове осигуряване

Най-нови обяви

  • ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ/ДЕЛОВОДИТЕЛ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
    Международна компанията, търси да назначи оперативен счетоводител/деловодител .

  • Работа в австрия
    Търсим добросърдечни и търпеливи хора с познания по немски, за придружаване и гл

  • Изработвам Фланци,болтове За Джанти И Секретни Болто
    Продавам нови висококачествени немски фланци за: AUDI ,BMW ,MERCEDES ,SKODA ,SEA