8 ми декември неученеб ден, неработен ден

Студентският празник 8 ми декември е неучебен ден за всички ВУЗОВЕ (Висши учебни заведения) в България.
Избрани сайтове декември