Календар на неработни дни в Европа през Май | Майски празници

Май

Майските празници в Европа. Календар на неработни дни в Европа през май. 

Официални неработни дни в Европа през май

Неработните дни в Европа през май (Майски празници).

В списъкът с неработните дни в Европа срещу всяка дата са посочените официалните кодове на държавите в Европа (пълен списък на кодовете е даден тук). 

 

 

Майските празници в Европа през май 2019 година. 

  • 1 - AD AL AT BA BE BG BY CY CZ DE EL ES FI FR HR HU IS IT LT LV MC MD ME MK MT NO PL PT RO RS RU SE SK SL UA UK VA ЕЕ
  • 2 - BA ME RS RU SL UA
  • 3 - PL
  • 4 - LV
  • 5 - NL
  • 6 - BG LT
  • 7 - IE UK
  • 8 - SK CZ FR UA
  • 9 - BA BY MD RU UA
  • 17 - NO DK GL
  • 20 - SL
  • 21 - ME
  • 22 - ME
  • 24 - BG MK
  • 26 - GE
  • 28 - AM UK
  • 30 - AT BE DK FA FR DE GL AS LU MC NL NO SE SH
  • 31 - PT

 

Поичивните дни в Европа през Май след 2 години са на следните дати

  • 1 - AD AL AT BA BE BG BY CY CZ DE EL ES FI FR HR HU IS IT LT LV MC MD ME MK MT NO PL PT RO RS RU SE SK SL UA UK VA ЕЕ
  • 2 - BA ME RS RU SL UA
  • 3 - PL
  • 4 - LV
  • 5 - NL
  • 6 - BG LT
  • 7 - IE UK
  • 8 - SK CZ FR UA DK GL
  • 9 - BA BY MD RU UA
  • 17 - NO
  • 20 - SL
  • 21 - ME AT BE DK FA FR DE GL AS LU MC NL NO SE SH
  • 22 - ME
  • 24 - BG MK
  • 26 - GE
  • 28 - AM UK
  • 31 - PT AT CH DE DK FI FR IS LI LU NL NO PL SE ЕЕ

 

Най-добрите в Европа био-минерални и органични торове   още календари 2018 » www.gradinar.bg 

торове Плагрон Най-добрите в Европа био-минерални и органични торове